Inzameling oud papier

DATUM  VOOR  INZAMELING  OUD  PAPIER:

Gelieve het papier in dozen of gebundeld uiterlijk om 18.00 uur langs de straat te zetten !                                

Bij voorbaat onze hartelijke dank !

2018: 

VRIJDAG             09   FEBRUARI  

VRIJDAG             09   MAART

VRIJDAG             13   APRIL

VRIJDAG             11   MEI

VRIJDAG             08   JUNI

VRIJDAG             13   JULI

VRIJDAG             10   AUGUSTUS  

VRIJDAG             14   SEPTEMBER

VRIJDAG             12   OKTOBER

VRIJDAG             09   NOVEMBER

VRIJDAG             14   DECEMBER