Protocol voor Ouders

PROTOCOL VOOR OUDERS

De KNVB adviseert de volgende maatregelen voor ouders. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF. Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:

·        Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd
de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.

·        Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ trainen niet mogelijk.

 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sport- activiteit of volg de afspraken van je voetbalvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
  Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; Kinderen worden teruggestuurd!!! Of u wordt gevraagd ze direct weer op te halen!!!

 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; Kinderen worden teruggestuurd!!! Of u wordt gevraagd ze direct weer op te halen!!!
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Kinderen worden teruggestuurd!!! Of u wordt gevraagd ze direct weer op te halen!!!

 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

·        Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.

·        Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;

·        Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden; Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Bij meer dan 10 sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer.

o   Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.

§  0-10                     geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat

§  11-20                   1 volwassen toezichthouder

 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

  Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Vereniging zorgt voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik.
samengevat:
Informeer je kinderen vooraf over aangepaste regels en opvolgen aanwijzingen
Regel contactgegevens
kinderen niet brengen bij (corona) ziekteverschijnselen bij zoon of dochter of huisgenoten
Reis alleen( op eigen gelegenheid) naar sportveld met zoon/dochter of huisgenoot.
Max 10 minuten voor aanvang kinderen brengen
Haal kinderen direct op na training.