Protocol voor Spelers/-sters

PROTOCOL VOOR SPELERS
De KNVB adviseert spelers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF. Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); Kom je toch wordt je teruggestuurd of we vragen de ouders om je weer op te halen!!!

 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  °); Kom je toch wordt je teruggestuurd of we vragen de ouders om je weer op te halen!!!

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  °); Kom je toch wordt je teruggestuurd of we vragen de ouders om je weer op te halen!!!

 • Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

 • Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;

·        Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.

 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;

·   Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. 

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

·   Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Bij meer dan 10 sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer.

o   Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.

§  0-10                     geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat

§  11-20                   1 volwassen toezichthouder

·        Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.

 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;

 • Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;

 • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;

 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;

 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen

·       Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Vereniging zorgt voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik.

 


samengevat:
Blijf thuis indien bij jou of huisgenoten (corona) ziekteverschijnselen zijn.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid, reis alleen of met 1 persoon uit huishouden(bijv. vader/moeder).
Kom niet eerder dan 10 minten voor aanvang training.
Ga thuis naar toilet voordat je naar sportveld gaat.
Volg aanwijzingen op van medewerkers sc Roswinkel
13 tot en met 18 jaar verplicht 1,5 meter afstand houden.
Materialen ( ballen,pylonnen ed )niet met handen aanraken en niet spugen of neus leeg snuiten op het grasveld.
Na de training sportpark zo spoedig mogelijk verlaten.