Protocol voor Trainers

Protocol voor trainers.
Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:
Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

 • Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13); geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, er mogen alleen intern wedstrijden worden georganiseerd; Let op het gaat om de leeftijd en niet of de speler in JO 12 of JO 13 zit.

·        Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.

·        Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;

 • Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

·        Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19)
Als een huisbewoner koorts heeft, blijft ouder en speler thuis.

 • ; speler terugsturen of laten ophalen!!!

 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden;

 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

 • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

·        Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.

 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

·   Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveld gedeelte betreden.

 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;

 • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;

 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;

 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;

·   Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging.

 • Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld;

 • Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;

 • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;

 • Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;

 • Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;

 • Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;

 • Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;

·        Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.
Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Bij meer dan 10 sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer.

o   Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.

§  0-10                     geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat

§  11-20                   1 volwassen toezichthouder

·       
Sportaanbieders zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden sport- en beweegactiviteiten en het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen. Faciliteer zoveel mogelijk het w
assen en desinfecteren van handen.
. Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik.

Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden van sport- en beweegactiviteiten bij een gemeente verplicht. Dat geldt ook voor activiteiten op ‘eigen terrein’  ; er kan geverbaliseerd worden.

·       

 

 

Samengevat:
*jeugd t/m 12 jaar geen 1,5 meter regel, jeugd 13 tot en met 18 wel de 1,5 meter regel voor de trainer bij alle groepen de 1,5 meter regel.
*Groepen gescheiden houden
*Trainings attributen klaar hebben staan als spelers komen.
*Spelers komen gefaseerd het sportveld op en vertrekken ook zo.
*Geef gedragsregels aan; denk aan hygiëne en geen handen schudden, toiletbezoek, niet spugen of neus snuiten op het gras     ed en vraag of er thuis of bij spelers zelf (corona) ziekte verschijnselen zijn. Evt terugsturen of laten ophalen.
*Weet wie er aanwezig zijn( incl evt coronaverantwoordelijke)
*Niemand bij de training.
*Hoesten of niezen in elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
*Thuisblijven als er bij jou of in je huis (corona) ziekteverschijnselen zijn.
* spulletjes opruimen en grondig handen wassen.
*Veldspelers raken de bal niet met de hand, niet koppen, geen hesjes uitwisselen tussen spelers.
* Hesjes na iedere training wassen.
* Bij ernstige blessures mag je de 1,5 meter regel doorbreken maar met voorzorg.
*Telefoonnummers ouders bij je hebben.