Rabo ClubSupport

RABO CLUBSUPPORT.
 
Beste leden, beste dorpsgenoten,
 
Net als in 2019 komt Rabobank Emmen-Coevorden ook dit jaar weer met de Rabobank Club Support. Wat houdt dit in ?
Iedereen die lid is van genoemde bank, krijgt van deze bank een 5 tal mogelijkheden om op een club of vereniging, die meedoet, te stemmen. Er mogen max. 2 stemmen worden uitgebracht op 1 club. Voor elke stem, die onze club ontvangt, krijgen wij van de bank een max. bepaald sponsorbedrag. Ook wij als klein cluppie, zijn zeer afhankelijk van sponsorbedragen. Juist nu vanwege de corona-periode is een bijdrage zeer welkom. De stemperiode gaat in op 05 oktober en eindigt 25 oktober. Nadien is stemmen niet meer mogelijk.
Hoe kun je vanaf genoemde datum stemmen ? 
Log in op jouw Rabo-app of telebankieren en ga naar 'zelf regelen' daarna naar jouw 'lidmaatschap' en je ziet dan Clubsupport verschijnen. Hier kun je aangeven op welke clubs of verenigingen je wenst te stemmen. Selecteer deze en geef daarna het aantal stemmen op. (Max. 2 per club). Wanneer je op 'verzenden' drukt, krijg je een bevestiging van de bank met een overzicht van clubs waar je stemmen naar toe gegaan zijn. Heel gemakkelijk........
Wij hopen van ganser harte dat we vele stemmen mogen ontvangen. Mocht u om welke reden dan ook, er niet uitkomen met stemmen, mag u één van de onze bestuursleden om informatie vragen. Wij hebben ons als doel gesteld, dat het geld wat eventueel binnenkomt, zullen besteden aan de trainingsfaciliteiten van onze jeugdleden.  
Mocht u uw stem uitbrengen op onze club, zijn wij u bij voorbaat zeer erkentelijk en nodigen u uit, ons fraaie sportpark eens met een bezoekje te vereren !
U bent van harte welkom, mits de coronaregels dit toestaan natuurlijk.
 
Met vriendelijke sportgroeten,
 
Bestuur
Sportclub "Roswinkel"