Inzameling oud papier

DATUM  VOOR  INZAMELING  OUD  PAPIER:

Gelieve het papier in dozen of gebundeld, om uiterlijk 18.00 uur, langs de straat te zetten !                    

Bij voorbaat onze hartelijke dank !

2019:

VRIJDAG        08 FEBRUARI

VRIJDAG        08 MAART

VRIJDAG        12 APRIL

VRIJDAG        10 MEI  

VRIJDAG        14 JUNI

VRIJDAG        12 JULI

VRIJDAG        09 AUGUSTUS

VRIJDAG        13 SEPTEMBER

VRIJDAG        11 OKTOBER

VRIJDAG        08 NOVEMBER

VRIJDAG        13 DECEMBER