Inzameling oud papier

DATUM  VOOR  INZAMELING  OUD  PAPIER:

Het papier wordt, zonder tegenbericht, altijd ingezameld op de 2e vrijdag van de maand. Start om 18.00 uur.

Gelieve het papier in dozen of gebundeld, om uiterlijk 18.00 uur, langs de straat te zetten !  Bewoners vanaf OBS De Dreske tot aan Munsterseweg, het papier gaarne in de berm tussen fietspad en straat neerzetten.  Er mag beslist geen piepschuim tussen oud papier zitten. Dit wordt er uit gesorteerd en bij bewoner(s) voor huis neergelegd !  

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking!

2021: 

VRIJDAG          14 MEI

VRIJDAG          11 JUNI

VRIJDAG          09 JULI

VRIJDAG          13 AUGUSTUS

VRIJDAG          10 SEPTEMBER

VRIJDAG          08 OKTOBER

VRIJDAG          12 NOVEMBER

VRIJDAG          10 DECEMBER