Inzameling oud papier

DATUM  VOOR  INZAMELING  OUD  PAPIER:

Gelieve het papier in dozen of gebundeld, uiterlijk om 18.00 uur, langs de straat te zetten !                                

Bij voorbaat onze hartelijke dank !

2018: 

VRIJDAG             11   MEI

VRIJDAG             08   JUNI

VRIJDAG             13   JULI

VRIJDAG             10   AUGUSTUS  

VRIJDAG             14   SEPTEMBER

VRIJDAG             12   OKTOBER

VRIJDAG             09   NOVEMBER

VRIJDAG             14   DECEMBER