Historie voetbal in Roswinkel

Sportclub Roswinkel is op 1 september 1968 opgericht en bestaat dus al meer dan 50 jaar. Dat wil echter niet zeggen dat er voor die tijd niet gevoetbald werd in Roswinkel en omgeving. 
 
Al in 1915 rolde de bal in de Roswinkeler dreven. Op een vierkant perceel grond, genaamd "De Deske", tussen de Roswinkelerstraat en de Boetseweg, gelegen voor de witte boerderij aan de Boetseweg zuidzijde, werd er destijds gevoetbald onder de naam R.V.C. (Roswinkeler Voetbal Club). In oktober 1920 zien we de eerste vermelding bij de Veenkoloniale Voetbalbond van RVC. Er zijn echter getuigen waaruit is op te maken dat ook al in 1915 deze club actief was. RVC verdween uiteindelijk.
 
In 1936 werd de volgende Roswinkeler voetbalclub opgericht onder de naam Roswinkeler Boys. In de jaren veertig en vijftig voetbalde de Roswinkeler jeugd bij de Roswinkeler Boys op een veld achter de boerderij van de familie Eefting. Later werd er door de Boys gevoetbald op een perceel grond tussen de Roswinkelerstraat en de Boetseweg, ongeveer ter hoogte van het huis waar nu de familie Kleinenberg woont. Ook de Roswinkeler Boys verdwenen.
 
In 1968 trad er een nieuw bestuur aan bij de Vereniging voor Plaatselijk Belang in Roswinkel. Eén van de speerpunten was dat er meer activiteiten moesten plaatsvinden om zo de leefbaarheid en dorpsvernieuwing te stimuleren. Vooral voor de jeugd was er maar weinig te beleven in het dorp. De heer Heijligers kwam met het idee een voetbalclub op te richten. Er werd besloten een oprichtingsvergadering te beleggen. In de regionale krant van 16 juli 1968 werd melding gemaakt van het oprichten van een sportclub in Roswinkel. De vereniging werd uiteindelijk op 1 september 1968 officieel opgericht.
 
In eerste instantie zou deze club een algemene sportvereniging moeten worden, een zogenaamde omni-vereniging, vandaar de benaming Sportclub (SC). Uiteindelijk bleek dit niet haalbaar en richtte Sportclub Roswinkel zich alleen op het voetballen.
 
In ons jubileumboek staan nog veel meer details over de oprichting en de geschiedenis van onze vereniging. Dit jubileumboek is voor €10,00 verkrijgbaar in de kantine.