Informatie

Contributie per 1 januari 2024:

 Leeftijdscategorie   Automatisch incasso* 
 Factuur:* 
4 t/m 12
€ 4,17
€ 4,58
13 t/m 15
€ 4,58
€ 5,00
16 t/m 18
€ 6,25
€ 6,67
19 en ouder
€ 10,42
€ 10,83
35+ heren,dames
€ 5,83
€ 6,25

* contributie per maand, wordt per half jaar verrekend

(leeftijd per 1 juli is bepalend voor de leeftijdscategorie)

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor het lidmaatschap van een sportclub is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Doe Mee Emmen

Het is nu ook mogelijk om via de Doe Mee Webshop lid te worden van onze vereniging. Kijk op de website doemee.emmen.nl voor de voorwaarden en aanvraag. De regeling kan vanaf 1 januari tot en met 30 november worden aangevraagd. 

Wilt u onze vereniging steunen? Dat kan op de volgende manieren:

 • Donateur: € 7,00 per jaar*
 • Steunend lid: € 8,00 per half jaar
 • Wedstrijdbal: € 60,00 per bal
 • Vrienden van Roswinkel: € 25,00 per jaar*
 • Reclamebord: € 125,00 eerste jaar tot 01.07., daarna jaarlijks € 70,00 *
 • * facturering per jaar

Huisregels voor spelers (pupillen, junioren en senioren):    

 • Zorg dat je sporttas op tijd in orde is, zodat je niets vergeten bent, op 't moment dat je moet spelen.
 • Probeer minimaal 1 uur voor aanvang van een training of wedstrijd te eten, lukt dat niet, eet dan makkelijk verteerbaar voedsel en niet te veel.
 • Bij verhindering voor een training geef je dit vroegtijdig door aan de trainer, bij wedstrijden aan de leider.
 • Zorg dat je bij trainingen of wedstrijden tijdig bij het sportveld bent, zodat je op tijd op het veld staat en op de juiste wijze gekleed bent.
 • Draag geen sieraden of een horloge tijdens trainingen/wedstrijden.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Roken in kleedkamer(s) en kantine is niet toegestaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer; Geef deze af aan leider/trainer.
 • Laat de kleedkamers schoon achter.
 • Klop je voetbalschoenen niet schoon aan de buitenmuur bij de kleedkamers of kantine.
 • Denk er om dat je kleding en schoeisel is aangepast aan de weersomstandigheden.
 • Afval gooi je in de daarvoor aanwezige afvalbakken. Deze staan bij de kantine en rondom ons hoofdveld.
 • Zet de fietsen in de fietsenstalling en niet op of bij het voetbalveld of trainingsveld.

Voor ouders:

 • De KNVB staat geen deelname toe van 5-jarigen aan de competitie. Wel kan uw kind vanaf 4 jaar deelnemen aan de Kabouter-competitie. Hiervoor moet men dan wel ingeschreven staan als lid van onze club.
 • Zorgt u ervoor dat uw kind minimaal 10 minuten voor aanvang van de training op het veld staat.
 • De begeleiders en trainers van onze jeugd teams proberen met een goede en positieve coaching de spelers zo goed mogelijk te laten voetballen. Plezier in het spel staat daarbij voorop.
 • Ouder willen vaak hun steentje bijdragen door hun eigen zoon of dochter te coachen. Aanmoedigen is natuurlijk goed, maar laat de coaching over aan de leiders. Ga ook niet in discussie met spelers, leiders of de wedstrijdleiding. Wees een voorbeeld voor uw kind.
 • Bij uitwedstrijden gelden natuurlijk dezelfde regels. De exacte vertrek- en aanvangstijden zullen door de leiders tijdig worden gecommuniceerd. Laat hier het motto zijn: Samen uit, Samen thuis.
 • Heeft u opmerkingen of suggesties laat het dan weten. Dit kan door het aanspreken van de trainer/leider of een bestuurslid. Contact opnemen kan ook via het contactformulier op deze website of door een mail te sturen naar info@sportclubroswinkel.nl

Opzegging lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15 juni schriftelijk te worden ingediend bij de ledenadministratie. Vindt de opzegging ná 15 juni plaats, dan dient de contributie voor het gehele lopende seizoen doorbetaald te worden. Bij opzegging tijdens het lopende seizoen dient ook het gehele seizoen de contributie doorbetaald te worden. Er volgt dan geen terugbetaling van al betaalde contributie. Nadere informatie bij de penningmeester.