Data inzameling oud papier

VRIJDAG 12 APRIL;  VRIJDAG 10 MEI;  VRIJDAG 14 JUNI;  VRIJDAG 12 JULI;  VRIJDAG 09 AUGUSTUS;  VRIJDAG 13 SEPTEMBER; VRIJDAG 04 OKTOBER !  VRIJDAG 08 NOVEMBER;  VRIJDAG 13 DECEMBER.

De data voor onze inzameling van oud papier zijn ook te vinden in de Area Afval app.

Afbeelding invoegen 


Het papier wordt (zonder tegenbericht) altijd ingezameld op de 2e vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur.   (ZIE OKTOBER !!!)

Gelieve het papier in dozen of gebundeld om uiterlijk 18.00 uur langs de straat te zetten. 

Bewoners vanaf OBS De Dreske tot aan Munsterseweg: Het papier gaarne in de berm tussen fietspad en straat neerzetten.  

Er mag geen piepschuim of ander kunststof tussen het oud papier zitten. Dit wordt er uit gesorteerd en achter gelaten.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!